×
MENU ×

CLB Nhà Thầu NISHU

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN NHÀ THẦU THỢ SƠN NĂM 2018

Chương trình tri ân nhà thầu thợ sơn là hình thức tích điểm, nhận thưởng trực tiếp thông qua ứng dụng điện thoại, quét mã thẻ điểm trong nắp thùng sơn, kết nối qua mạng internet với hệ thống tích điểm và thanh toán của câu lạc bộ nhà thầu Nishu.

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN NHÀ THẦU THỢ SƠN NĂM 2018

Chương trình tri ân nhà thầu thợ sơn là hình thức tích điểm, nhận thưởng trực tiếp thông qua ứng dụng điện thoại, quét mã thẻ điểm trong nắp thùng sơn, kết nối qua mạng internet với hệ thống tích điểm và thanh toán của câu lạc bộ nhà thầu Nishu.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG :

Tất cả các nhà thầu, thợ sơn khi sử dụng các sản phẩm của sơn Nishu.

Không áp dụng dưới mọi hình thức cho cán bộ công nhân viên sơn Nishu trên toàn quốc.

Giá trị thẻ tích điểm tối 10 điểm tương đương với 10.000 Vnđ.

 

 

 

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG :

Tất cả các nhà thầu, thợ sơn khi sử dụng các sản phẩm của sơn Nishu.

Không áp dụng dưới mọi hình thức cho cán bộ công nhân viên sơn Nishu trên toàn quốc.

Giá trị thẻ tích điểm tối 10 điểm tương đương với 10.000 Vnđ.

icon icon icon
Thông báo