×
MENU ×

Tin Tức Sự Kiện

SƠN SẠCH – ÁP DỤNG HÓA HỌC XANH

Tự hào là đơn vị được lựa chọn thí điểm Dự án áp dụng Bộ Nguyên Tắc Hóa Học Xanh trong sản xuất mặt hàng sơn và dung môi do Tổ chức UNDP Việt Nam kết hợp với Bộ Công Thương phát động và được Quỹ Môi Trường Toàn Cầu tài trợ.

Hóa học xanh được định nghĩa là một loạt các nguyên tắc nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ việc sử dụng và tạo ra các chất nguy hại trong thiết kế, sản xuất và ứng dụng các sản phẩm hóa học. Áp dụng bộ nguyên tắc Hóa học xanh giúp phát triển nền công nghiệp hóa chất cách bền vững, giảm thiểu tối đa phát sinh chất thải, năng lượng, nguyên vật liệu sản xuất, ngăn ngừa ô nhiễm tại nguồn phát thải và hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực tới môi trường trong toàn bộ dòng đời sản phẩm.


Trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phát triển, NISHU vẫn không ngừng hoàn thiện bộ máy sản xuất, cải tiến công thức sản phẩm nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực do sản xuất tác động đến môi trường sống của các loài sinh vật. Đối với chương trình áp dụng lần này, NISHU cam kết thay thế dung môi gốc Clorat Parafin mạch ngắn bằng các hợp chất Clorat Parafin mạch trung và mạch dài nhằm giảm thiếu tác động môi trường trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, NISHU cũng được hỗ trợ sử dụng thay thế các loại chất tẩy rửa - diệt khuẩn thân thiện môi trường nhằm giảm thiểu tối đa lượng nước thải đầu ra.


Hướng tới mục tiêu sản xuất sản phẩm sản sạch. Kinh doanh vì lợi ích lâu dài của cộng đồng, vì mục tiêu phát triển bền vững. Sau 15 năm phát triển không ngừng, NISHU luôn không ngừng bám sát mục tiêu giảm thiểu tối đa trong nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường, an toàn đối với người lao động…
Link tham khảo: https://bitly.com.vn/SFDNK

icon icon icon
Thông báo