×
MENU ×

Tin Tức Sự Kiện

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG COVID _ 19

Để bảo vệ sức khỏe thể chất và an toàn tính mạng của toàn thể CBCNV công ty, giảm tác động tiêu cực và tổn thất kinh tế do dịch bệnh đến sản xuất và vận hành công ty và để sản xuất và vận hành công ty bình thường.

Để phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong công ty, nhà máy, hoặc cộng đồng, đảm bảo tất cả nhân viên đều nắm vững và thực hện đúng quy định phòng chống dịch Covid – 19 mà công ty đưa ra.